دالیا مارین

دالیا مارین

دالیا مارین (Dalia Marin)، استاد اقتصاد بین‌الملل در دانشکده مدیریت TUM، دانشگاه فنی مونیخ است.

کتاب های دالیا مارین