غلامحسین مراقبی

غلامحسین مراقبی

غلامحسین مراقبی زاده 5 امرداد 1320 پژوهشگر و محقق ادبیات و تاریخ معاصر و مشروطه است. غلامحسین مراقبی متولد ۱۳۲۰ بروجرد بوده و تحصیلات مقدماتی خود را در زادگاهش گذراند. وی در زمینه‌های تاریخ، فرهنگ و ادبیات دارای تألیفات و نوشتار است. پژوهش‌های وی در زمینه تاریخ مطبوعات نیز گسترده بوده و یکی از پژوهشگران در زمینه تاریخ مطبوعات و روزنامه های فکاهی ایران در عصر مشروطه است و نتیجه این بررسی ها طی محموعه کتاب هایی با عنوان نگرشی بر روزنامه‌های فکاهی ایران به چاپ رسیده است.
وی سردبیر و عضو هیات تحریریه چند ماهنامه و نشریه از جمله فرجاد، سیمرغ، بررسی‌های تاریخی ایران که نشریه تخصصی در زمینه تاریخ ایران بشمار میرفت نیز بوده‌است. این نشریه پیش از انقلاب با صاحب امتیازی ارتش ایران چاپ می گردید و در زمینه تاریخ و ایران شناسی بود. پس از انقلاب این نشریه با صاحب امتیازی سرهنگ یحیی شهیدی که از سردبیران قبلی این نشریه بود مجوز فعالیت گرفته و با سردبیری غلامحسین مراقبی انتشار یافت. اما پس از چاپ دو شماره توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد.
وی مدتی (۲۰۰۷) به عنوان ویراستار ادبی در انتشارات دانشگاه تهران و همچنین دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران به فعالیت پرداخته و با شبکه رادیو فرهنگ و شبکه رادیویی گفتگو همکاری داشته است. از سال ۱۳۹۴ نیز به عنوان استاد ادبیات فارسی در دانشگاه معماری و هنر پارس به تدریس مشغول است. 
چندین اثر وی در حوزه ادبیات مانند پژوهشی بر رباعیات خیام، فرهنگ جامع امثال و حکم، مثنوی های سنایی توسط دانشگاه تهران و دانشگاه معماری و هنر پارس منتشر شده است. وی عضو هیئت امنا و سخنگوی بنیاد بدیع الزمان فروزانفر که وظیفه چاپ و ترویج آثار بدیع ازمان فروزانفر را بر عهده دارد نیز می باشد. برخی از آثار فروزانفر نیز با همکاری و کوشش وی توسط بنیاد فروزانفر به چاپ رسیده است.

کتاب های غلامحسین مراقبی