یوریک بکر

یوریک بکر

یوریک بکر، نویسنده و داستان نویس آلمانی-لهستانی است که در سال ۱۹۳۷ متولد شد. وی بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان دموکراتیک ماندگار شد و به کار سناریونویسی روی آورد. «یعقوب کذاب» عنوان نخستین رمان این نویسنده است که برای او موفقیت به همراه داشت و نام او را بر سر زبان ها انداخت. از جمله دیگر رمان های بکر می توان به «مشت زن» و «روزهای بی خوابی» اشاره کرد.

کتاب های یوریک بکر

یعقوب کذاب


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.