یوریک بکر

یوریک بکر

یوریک بکر، نویسنده و داستان نویس آلمانی-لهستانی است که در سال ۱۹۳۷ متولد شد. وی بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان دموکراتیک ماندگار شد و به کار سناریونویسی روی آورد. «یعقوب کذاب» عنوان نخستین رمان این نویسنده است که برای او موفقیت به همراه داشت و نام او را بر سر زبان ها انداخت. از جمله دیگر رمان های بکر می توان به «مشت زن» و «روزهای بی خوابی» اشاره کرد.

کتاب های یوریک بکر