ویلیام دالریمپل

ویلیام دالریمپل

ویلیام دالریمپل مورخ، مورخ هنر و متصدی اسکاتلندی و همچنین مجری برنامه، منتقد و عکاس است. او همچنین یکی از بنیانگذاران و مدیران بزرگ ترین جشنواره نویسندگان جهان، جشنواره سالانه ادبیات جیپور است.

کتاب های ویلیام دالریمپل

سرگذشت شوم کوه نور


از کوهستان مقدس