کیم تالوس

کیم تالوس

کیم تالوس، (متولد: 1975) استاد حقوق انرژی اروپا، دانشکده حقوق UEF، و مدیر مرکز تغییرات آب و هوایی، انرژی و حقوق محیط زیست در دانشگاه فنلاند شرقی است. دانشکده حقوق. او همچنین استاد حقوق انرژی در دانشگاه هلسینکی است.

کتاب های کیم تالوس