جوزف دان

جوزف دان

جوزف دان (متولد 1935) محقق اسرائیلی عرفان یهودی است. او بیش از 40 سال در گروه اندیشه یهودی در دانشگاه عبری اورشلیم تدریس کرد. او اولین متصدی کرسی گرشوم شولم در عرفان یهودی در دانشگاه عبری بود. دان در سال 1935 در بوداپست مجارستان به دنیا آمد و در چهار سالگی و خانواده اش از ترس نازیسم از آنجا گریختند و بعداً در اورشلیم ساکن شدند. تمام اسناد بیوگرافی جوزف دان (از جمله وب‌سایت خودش) زادگاه او را براتیسلاوا، اسلواکی نشان می‌دهد، نسخه‌ای که پدرش برای فرار از بازگرداندن توسط دولت بریتانیا در فلسطین ایجاد کرده است.
در دانشگاه عبری اورشلیم، دان در رشته آشورشناسی و اندیشه یهودی شروع به تحصیل کرد. تحت تأثیر معلم ارجمند گرشوم شولم، جذب عرفان یهودی شد. او دکترای خود را در سال 1964 تحت راهنمایی آیزایا تیشبی، پایان نامه خود با عنوان مبانی نظری آموزه های اخلاقی شاسیدی اشکناز دریافت کرد.
او با تألیف بیش از 60 کتاب، اخیراً سه جلد اول پروژه‌ای با عنوان «تولدوت تورات حسود حائوریت» («تاریخ عرفان و باطنی عبری»، مرکز زلمان شازار، اورشلیم) را منتشر کرده است. توسط یک فرد برای نوشتن کل تاریخ عرفان یهودی: نه یک خلاصه اجرایی، بلکه یک خلاصه نظرسنجی کامل دانشگاهی برای مدیران، اما با جزئیات آکادمیک».

کتاب های جوزف دان

قبالا