کریستین کنت

کریستین کنت

دکتر کریستین کنت (Christian Conte)، یک مشاور حرفه ای دارای مجوز، یک مشاور تایید شده خشونت خانگی، و یک متخصص سطح V (بالاترین سطح) مدیریت خشم از انجمن ملی مدیریت خشم است.

کتاب های کریستین کنت