چارلز ای دال

چارلز ای دال

چارلز ای. دال فقید (متولد سال 1916)، یک تفنگدار دریایی سابق، به مدت 28 سال ایمنی پرواز را به افسران نیروی هوایی، ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده و همچنین در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آموزش می داد.

کتاب های چارلز ای دال