سوزی اشان

سوزی اشان

سوزی اشان یک روانشناس دارای مجوز و استاد روانشناسی در دانشگاه ایست استرودزبورگ پنسیلوانیا است. او علاوه بر فعالیت بالینی، چندین نشریه در مورد نقش فرهنگ در خودکشی، افسردگی و استرس دارد. او چندین دوره در زمینه فرهنگ، سازگاری و توسعه انسانی ایجاد کرده و تدریس کرده است، و یک مدافع قوی برای گنجاندن تحقیقات تجربی در مورد تنوع فرهنگی در برنامه درسی است.

کتاب های سوزی اشان