فرانک ا یومانس

فرانک ا یومانس

فرانک ا یومانس (Frank E. Yeomans) دانشیار بالینی روانپزشکی در کالج پزشکی ویل دانشگاه کرنل، مدیر آموزش در موسسه اختلالات شخصیت ویل-کورنل، مدرس روانپزشکی در مرکز آموزش و تحقیقات روانکاوی کالج پزشکان و جراحان دانشگاه کلمبیا است. .

کتاب های فرانک ا یومانس