دیوید چلنتانو

دیوید چلنتانو

دیوید دوپوی سلنتانو (متولد 1951) اپیدمیولوژیست و پروفسور برجسته ای است که سهم قابل توجهی در ترویج تحقیقات در مورد HIV/AIDS و سایر عفونت های مقاربتی (STIs) داشته است. او رئیس چارلز آرمسترانگ دپارتمان اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت عمومی جان هاپکینز بلومبرگ است. او قرارهای مشترکی با بخش‌های سیاست و مدیریت بهداشت، رفتار و جامعه بهداشتی، و بهداشت بین‌المللی، و بخش بیماری‌های عفونی دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز دارد.

کتاب های دیوید چلنتانو