گیل استکتی

گیل استکتی

دکتر گیل استکتی (Gail Steketee)، استاد و رئیس مشترک در بخش عمل بالینی در دانشکده مددکاری اجتماعی در دانشگاه بوستون است. او یکی از نویسندگان کتاب Buried in Treasures است.

کتاب های گیل استکتی