استنلی ای پرتنی

استنلی ای پرتنی

یک متخصص بین المللی شناخته شده در مدیریت پروژه و رهبری پروژه است. وی در طول 30 سال گذشته به بیش از 150 سازمان دولتی و خصوصی آموزش و مشاوره ارائه داده است.

کتاب های استنلی ای پرتنی

مدیریت پروژه