امیرمحمد دهستانی

امیرمحمد دهستانی

امیرمحمد دهستانی متولد 1348در تهران، دانش آموخته کارشناسی سینما و کارشناسی ارشد انیمیشن از دانشگاه هنر می باشد. شروع فعالیت حرفه ای او در زمینه انیمیشن از سال 1372 آغاز شد. کارگردانی دهها فیلم تبلیغاتی انیمیشن را انجام داده است.

کتاب های امیرمحمد دهستانی

سریال قصه ما مثل شد