یونس اورنگ خدیوی

یونس اورنگ خدیوی

یونس اورنگ خدیوی، نویسنده، پژوهشگر تاریخ و روزنامه‌نگار متولد سال 1333 می باشد. او در واپسین روزهای سال ۱۴۰۰ در بی‌خبری درگذشت و رو در نقاب خاک کشید. اورنگ خدیوی به علت شکستگی پا در بیمارستان سینا بستری شده بود و بر اثر عفونت و آمبولی فوت کرد.

کتاب های یونس اورنگ خدیوی

من مرگ را سرودی کردم