بورلی ای پاتر

بورلی ای پاتر

بورلی ای. پاتر (متولد: 3 مارس 1944) دکترای خود را در روانشناسی مشاوره از دانشگاه استنفورد و کارشناسی ارشد در توانبخشی حرفه ای از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو به دست آورد. او بیش از 20 سال آموزش مدیریت و توسعه خود ارائه کرده است و عضو برنامه توسعه کارکنان در استنفورد بوده است.

کتاب های بورلی ای پاتر