جیم داناوان

جیم داناوان

جیم داناوان (Jim Donovan)، دکترا، دانشیار پزشکی جمعیت، دانشکده پزشکی هاروارد، بوستون، کارشناسی ارشد، مدیر بازنشسته آموزش سلامت رفتاری، اتریوس سلامت، کارشناسی ارشد، و نویسنده کتاب زوج‌درمانی کوتاه‌مدت با روابط شی: مدل پنج مرحله‌ای (راتلج) است. ، 2003).

کتاب های جیم داناوان