اردال دمیرقیران

اردال دمیرقیران

اردال دمیرقیران نویسنده ترک است. او در سال 1995 از دانشگاه مرمره، گروه مدیریت بازرگانی فارغ التحصیل شد. دمیرکیران که در دوران دانشگاه فردی درونگرا بود، برای غلبه بر این امر فلسفه کاشنا را مطرح کرد و برنامه نویسی و مقاله نوشت. او این مقاله را از دفتر اسناد رسمی دریافت کرد که او باهوش ترین فرد جهان است. او بین سال های 1374 تا 1376 به عنوان یک برنامه استندآپ و روی صحنه در رادیو مگا اجرا کرد.
پس از سربازی به عنوان مدیر بازرگانی در یک کارخانه شیشه مشغول به کار شد. اما بعداً استعفا داد و شروع به برگزاری سمینار کرد.
او در سمینارهای خود از رفتار فلسفی که اعتماد به نفس را در اولویت قرار می دهد صحبت می کند که آن را کاشنا می نامد. هدف نهایی فلسفه کاشنا اعلام صلح جهانی در 15 مارس 2030 است.

کتاب های اردال دمیرقیران