آرنولد آگست

آرنولد آگست

آرنولد آگوست (Arnold August) دارای مدرک کارشناسی ارشد در علوم سیاسی از دانشگاه مک گیل است. او نویسنده، روزنامه نگار و مدرس ساکن مونترال است. او نویسنده دموکراسی در کوبا و انتخابات 1997-1998 است.

کتاب های آرنولد آگست