بی جی توماس

بی جی توماس

بی جی توماس (Bj Thomas) نویسنده‌ی امریکایی است که در زمینه‌ی آموزش زبان انگلیسی و روش‌های کاربردی یادگیری آن کتاب‌های زیادی را تالیف کرده است. از جمله تالیفات شناخته شده‌ی او کتاب‌های لغات پایه و متوسطه است.

کتاب های بی جی توماس

Elementary Vocabulary