تونی والتر

تونی والتر

تونی والتر استاد مطالعات مرگ در دانشگاه بث( University of Bath ) است. وی پیش از آن یک نویسنده‌ی آزاد و استاد دانشگاه ریدینگ ( University of Reading ) بوده است. والتر دارای مدرک دکترا از دانشگاه آبردین و در حال حاضر سردبیر ژورنال Mortality و رئیس مرکز مرگ و جامعه( Centre for Death & Society ) است.  وی از اواخر دهه‌ی 80 تحقیقات خود را بر روی جامعه‌شناسی مرگ، مردن، عزاداری، مراسم ترحیم و انواع اعتقادات به زندگی پس از مرگ متمرکز کرده است. والتر همچنین مقالات بسیاری در رابطه با بازنمایی مرگ در هنر، تلویزیون و سایر رسانه‌ها دارد. وی در حوزه‌ی کاری خود با تعداد زیادی از باستان‌شناسان، مورخان، انسان‌شناسان و روان‌شناسان نامدار کار کرده و یکی از محققان برجسته در حوزه‌ی مطالعات مرگ محسوب می‌شود.

کتاب های تونی والتر

احیای مرگ