غلامرضا رحمانی

غلامرضا رحمانی

غلامرضا رحمانی متولد سال 1343، مسئول روابط عمومی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی می باشد.

کتاب های غلامرضا رحمانی

آموزش کلام شیعی