عبدالله مصباحی

عبدالله مصباحی

عبدالله مصباحی متولد اول مرداد 1339دریکی از روستاهای شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی به دنیا آمدم. تحصیلات دوره ابتدائی را در همان منطقه به پایان برده و برای ادامه حیات تحصیلی به شهرستان ارومیه رهسپار شدم. و دوره جدید تحصیلی ام با تحصیلات علوم دینی آغاز شد. پس از طی بخشی از دوره مقدماتی در شهرستان یاد شده، راهی حوزه علمیه قم شدم و ادامه تحصیلاتم را در شهرستان قم پی گیری کردم که به اختصار مورد اشاره قرار می دهم.

کتاب های عبدالله مصباحی

بر بال خردگرایی