مصطفی جعفرطیاری

مصطفی جعفرطیاری

حجت الاسلام دکتر مصطفی جعفر طیاری متولد سال 1338، قائم مقام دانشگاه ادیان و مذاهب، استادیار دانشکده علوم حدیث و دارای دکتری (مدرسی معارف اسلامی) می باشد.

کتاب های مصطفی جعفرطیاری