شهاب الدین وحیدی مهرجردی

شهاب الدین وحیدی مهرجردی

شهاب الدین وحیدی مهرجردی متولد سال 1345، دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه میبد، دارای كارشناسي فلسفه از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی، دكتري کلام (فلسفه دین) از دانشگاه تربيت مدرس قم، دكتري (اتمام دورة آموزشي) جامعه‌شناسي، گرايش فرهنگ از دانشگاه علامه طباطبايي می باشد.

کتاب های شهاب الدین وحیدی مهرجردی

مرجئه


نماز حدیث بندگی


اسرارالصلاة (6 جلدی)