آدام هنیه

آدام هنیه

آدام هانیه یک دانشگاه مطالعات توسعه است که در بریتانیا مستقر است. او استاد مطالعات توسعه در SOAS، دانشگاه لندن، یکی از اعضای موسس مرکز SOAS برای مطالعات فلسطین، و عضو سابق شورای تحقیقات بریتانیا در شام است. او به دلیل تحقیقاتش در مورد مارکسیسم، اقتصاد سیاسی خاورمیانه، مهاجرت کارگری، تشکیل طبقات و دولت در شورای همکاری خلیج فارس و مطالعات فلسطین مورد توجه است.
هانیه از سال 1997 تا 2003 در فلسطین زندگی می کرد و در آنجا مدرک کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای را در دانشگاه قدس به پایان رساند. هانیه دارای مدرک دکترای علوم سیاسی از دانشگاه یورک در کانادا است و پیش از پیوستن به SOAS در لندن، در دانشگاه زاید در امارات متحده عربی تدریس می کرد.
هانیه همچنین رهبری گروه کاری منطقه گرایی های جدید شورای عربی علوم اجتماعی را بر عهده دارد.
آخرین کتاب او، پول، بازارها و پادشاهی ها: شورای همکاری خلیج فارس و اقتصاد سیاسی خاورمیانه معاصر (انتشارات دانشگاه کمبریج، 2018)، جایزه کتاب گروه بین المللی اقتصاد سیاسی 2019 انجمن مطالعات بین المللی بریتانیا را دریافت کرد.

کتاب های آدام هنیه

تبار خیزش