حامد طالبیان

حامد طالبیان

حامد طالبیان متوولد سال 1363، دارای دکتری روابط بین‌الملل، ۱۳۹۳، کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ۱۳۹۰، کارشناسی مهندسی مکانیک، ۱۳۸۵ می باشد.

کتاب های حامد طالبیان

تحلیل شبکه ابرپیوند