الکسا رابرتسون

الکسا رابرتسون

الکسا رابرتسون، استاد رسانه و ارتباطات در دانشگاه استکهلم، سوئد. کتاب‌های او شامل رسانه و سیاست در جهان جهانی شده (2015)، اخبار جهانی: گزارش درگیری‌ها و جهان‌وطن‌گرایی (2015)، و جهان‌وطن‌گرایی میانجی: دنیای اخبار تلویزیون (2010) است.

کتاب های الکسا رابرتسون

رسانه و سیاست