آرش قشمی

آرش قشمی

آرش قشمی متولد سال 1354، دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات است و بیش از بیست سال سابقه کار در حوزه آموزش و همچنین حوزه‌ی فناوری اطلاعات دارد. از تجارب اجرایی او می‌توان به مدیریت تحلیل کسب و کار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به مدت 7 سال و مدیریت پروژه‌های متعدد حوزه‌ی فناوری اطلاعات در مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) اشاره کرد.

کتاب های آرش قشمی