صدیقه رحیمی

صدیقه رحیمی

صدیقه رحیمی کارشناس حقوق، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، مدرس زبان آلمانی و نویسنده‌ی کتاب «گام نخست» است که توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

کتاب های صدیقه رحیمی

دستور زبان آلمانی گام نخست