جیمز جاکارد

جیمز جاکارد

جیمز جی جاکارد (زاده 13 سپتامبر 1949) یک روانشناس آمریکایی و محقق مددکاری اجتماعی است. او استاد مددکاری اجتماعی در دانشکده مددکاری اجتماعی نقره ای دانشگاه نیویورک است. او دکترای خود را دریافت کرد. او در سال 1976 از دانشگاه ایلینویز در Urbana-Champaign. او به طراحی مطالعه ملی طولی سلامت نوجوانان به بزرگسالان (همچنین به عنوان افزودن سلامت شناخته می شود) کمک کرد. در سال 2016، او به عضویت آکادمی کار اجتماعی و رفاه اجتماعی آمریکا درآمد.

کتاب های جیمز جاکارد