ادموند نیل

ادموند نیل

ادموند نیل (Edmund Neill)، مدرس کالج سنت پیتر، دانشگاه آکسفورد، انگلستان است. دکتر نیل استادیار تاریخ مدرن در کالج جدید علوم انسانی است. او مدرک لیسانس تاریخ مدرن را در کالج سنت کاترین، آکسفورد، جایی که یک محقق کالج بود، گرفت. پس از آن، او مدرک کارشناسی ارشد را در نظریه سیاسی با ممتاز در مدرسه اقتصاد لندن، جایی که او همچنین یک محقق دپارتمان در وزارت دولت بود، به دست آورد.

کتاب های ادموند نیل

مایکل اوکشات