فیلیپ شونتالا

فیلیپ شونتالا

فیلیپ شونتالر، نویسنده متولد اشتوتگارت، نویسنده Nach oben ist das Leben offen، برنده جایزه کلمنس برنتانو در سال 2012 است. نسخه آلمانی پرتره مدیر به عنوان یک نویسنده جوان در سال 2016 جایزه باشگاه تجاری اشتوتگارت را دریافت کرد.

کتاب های فیلیپ شونتالا