ناصر افشارفر

ناصر افشارفر

ناصر افشارفر (متولد: 1328-تهران)، دبیر دبیرستان‌های دامغان و تهران، کارشناس دانش افزائی معلمان در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، کارشناس مسئول انتشارات وزارت آموزش و پرورش، بازنشسته وزارت آموزش و پرورش، مسئول انتشارات آژنگ می باشد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران گذراند و پس از اخذ ديپلم ادبى از دارالفنون تهران در سال 1348 مستقيماً به دانشسراى عالى راه يافت. در 1352 در رشته تاريخ و جغرافيا به اخذ ليسانس نائل آمد. بعد از دوره نظام به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمد.
وى علاوه بر دبير دبيرستان‌هاى دامغان و تهران، كارشناس دانش افزائى معلمان در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزى آموزشى و كتب درسى وزارت آموزش و پرورش، كارشناس مسئول انتشارات وزارت آموزش و پرورش و مسئول انتشارات آژنگ مى‌باشد.
ايشان در سال 1370 موفق به اخذ مدرک كارشناسى ارشد در رشته تاريخ از دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شد.
وى از سال 1346 با مجلات اميد ایران، روشنفكر، روزنامه كيهان، اطلاعات، نشريه دانشجويى تندر، هنر و انديشه كيهان، نشريه نگاه به رويدادهاى آموزشى و پرورشى، ایران‌شناسى شماره 5، مجله مسجد، رشد تخصصى تاريخ، كيهان فرهنگى، زن روز، كيهان هوائى و... همكارى داشت.

کتاب های ناصر افشارفر