شعله کوئین

شعله کوئین

شعله کوین (Sholeh A. Quinn) دانشیار دانشگاه کالیفرنیا، مرسد است و از پدری آمریکایی و مادری ایرانی متولد شد. او لیسانسش را در ۱۹۸۳ از دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا و فوق لیسانس و دکترایش را در ۱۹۸۵ و ۱۹۹۳ از دانشگاه شیکاگو گرفته است. دکتر کویین متخصص در تاریخ ایران قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی است با تاکید مخصوص بر تاریخ‌نگاری یا سنت نوشتن گاهشماری در دوران خاندان صفوی است. پروژه های اخیر او شامل زندگانی شاه عباس صفوی و مطالعه مقایسه ای سنت تاریخ‌نگاری ایران در هند گورکانی و ایران صفوی در دوران آغازین مدرن است.

کتاب های شعله کوئین

شاه عباس