آمبر سینها

آمبر سینها

امبر سینها وکیلی است که به فناوری، اینترنت و نحوه تعامل قانون با آنها علاقه دارد. او شیفته تأثیر فناوری‌های نوظهور بر چارچوب‌های قانونی موجود است و اینکه چگونه باید در پاسخ به آن تکامل پیدا کند. او در مرکز اینترنت و جامعه کار می‌کند، جایی که برنامه‌های مربوط به حریم خصوصی، داده‌های بزرگ، امنیت سایبری و هوش مصنوعی را مدیریت می‌کند.

کتاب های آمبر سینها