جین بندیک

جین بندیک

جین بندیک در 25 فوریه 1919 در شهر نیویورک متولد شد. وقتی بزرگ شد، پدربزرگش به او یاد داد که چگونه نقاشی کند. او همیشه جین را برای دیدن انواع مختلف هنر به موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک می برد. او در بسیاری از کتاب‌هایش به خوانندگانش کمک می‌کند تا ببینند علم چگونه بخشی از زندگی روزمره است. او با کلمات و تصاویرش چیزهایی را نقل می کند که پیچیده است و درک آنها را آسان می کند. جین بندیک بیش از 100 کتاب و همچنین فیلمنامه و فیلمنامه تلویزیونی نوشته است.


کتاب های جین بندیک

هرودوت و راهی به سوی تاریخ


ارشمیدس و دری به سوی علم


جالینوس و دروازه ی پزشکی