میشل ویمر

میشل ویمر

میشل ویمر، کارشناسی ارشد، هنردرمانگر و متخصص بین المللی در تجزیه و تحلیل نقاشی های کودکان است. او سال ها تجربه حمایت از خانواده های دارای فرزندان 2 تا 18 ساله با مشکلات عاطفی و اجتماعی را با استفاده از نقاشی های آنها دارد. میشل همچنین بنیانگذار یک برنامه مطالعات پیشرفته است.

کتاب های میشل ویمر

تفسیر نقاشی کودکان