ربه کا گاگر

ربه کا گاگر

ربکا گاگر (Rebecca Gugger) در سوئیس به دنیا آمد و در تون - نزدیک جنگل ها، کوه ها و هوای تازه زندگی می کند. ربکا یک تصویرگر و طراح گرافیک آزاد است که در HKB (دانشگاه هنر برن) تحصیل کرده است و دوست دارد سرش در ابرها باشد.

کتاب های ربه کا گاگر

کوه