بیرگیت فاندربکه

بیرگیت فاندربکه

بیرگیت فاندربکه که در آلمان شرقی به دنیا آمد، پس از نقل مکان خانواده اش به آلمان غربی در سال 1961، در فرانکفورت بزرگ شد. فاندربکه در رشته حقوق، زبان های ژرمنی و رومی تحصیل کرد. از سال 1993 او در جنوب فرانسه زندگی می کند. او در 24 دسامبر 2021 در سن 65 سالگی درگذشت.

کتاب های بیرگیت فاندربکه

وابسته