کوین السون

کوین السون

کوین اولسون یک پیانیست فعال، آهنگساز و هماهنگ کننده منطقه پیانو در دانشگاه ایالتی یوتا است که در آن دوره هایی در زمینه ادبیات پیانو، آموزش، همراهی، تئوری موسیقی و غیره تدریس کرده است. کوین علاوه بر مسئولیت‌های تدریس دانشگاهی خود، برنامه پیانو را در دانشگاه ایالتی یوتا هدایت می‌کند و بر کنسرواتوار جوانان دانشگاه ایالتی یوتا نظارت می‌کند، که به بیش از 200 دانش‌آموز جامعه پیش‌کالج، آموزش‌های هفتگی گروهی و خصوصی پیانو ارائه می‌دهد. انجمن ملی مدارس موسیقی اخیراً کنسرواتوار را به عنوان الگویی برای برنامه های آموزش پیانو پیش دانشگاهی به رسمیت شناخته است. قبل از تدریس در ایالت یوتا، او در دانشکده المهرست در نزدیکی شیکاگو و دانشگاه ایالتی هومبولت در شمال کالیفرنیا مشغول به کار بود.

کتاب های کوین السون

موسیقی اثر من