کیوان محب خسروی

کیوان محب خسروی

کیوان محب خسروی دانشجوی دکتری فلسفه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال هستند. ایشان در زمینه های خوشنویسی، موسیقی و شعر فعالیت دارند و از ایشان مقالات متعدد در روزنامه های معتبر کشور همچون: اطلاعات، کیهان، مردم سالاری به چاپ رسیده است. ایشان دارای چهار تالیف در زمینه فلسفه و ادبیات با عناوین: تجلی ذات در آیینه اسما و صفات، حوض قصه، حوض کاشی و پس از پایان هستند. آقای محب خسروی سابقه ۲۵ سال تدریس در مراکز تیز هوشان و سابقه ۲۰ سال تدریس در مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان را در کارنامه حرفه ای خود دارند.

کتاب های کیوان محب خسروی

پس از پایان