ماریا ترولی

ماریا ترولی

ماریا ترول یک طراح گرافیک و تصویرگر است که در خارج از استکهلم زندگی می کند. اشتیاق او به باغبانی در جهت پیشرفت هنر او عمل می کند.

کتاب های ماریا ترولی

کوچه باغ