میشل شوتکیویچ

میشل شوتکیویچ

میشل شوتکیویچ (Michel Chodkiewicz) (13 مه 1929 - 31 مارس 2020) نویسنده فرانسوی و محقق تصوف، به ویژه آموزه های اکبریان بود. شوتکیویچ از خانواده شوتکیویچ، خانواده ای اصیل از اشراف لهستانی بود که در سال 1832 در فرانسه اقامت گزیدند. او در سال 1929 در پاریس متولد شد و بیشتر تحصیلات خود را در آنجا به پایان رساند. او مدیرکل و سپس رئیس و مدیرعامل Editions du Seuil از سال 1977 تا 1989 بود. او مدیر مطالعات Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales شد و در آنجا سمینارهایی در مورد ابن عربی برگزار کرد.
او به عنوان "نتیجه جستجوی شخصی که در نوجوانی آغاز شد، زیرا کاتولیک پاسخ های رضایت بخشی ارائه نکرد" به اسلام گروید. او در سفری به کشورهای عربی، تصوف را کشف کرد و در حدود هفده سالگی به اسلام گروید. دختر او کلود آداس است.

کتاب های میشل شوتکیویچ

نبوت و ولایت