آمنه یوسف زاده

آمنه یوسف زاده

آمنه یوسف زاده محقق دانشگاه یونیور سیتی آمریکا (city univer city) می باشد که زمینه تخصص وی رپرتوار موسیقی اقوام مختلف خراسان (ترک خراسانی، کرد کرمانجی و فارس)؛ موسیقی و عرفان; وضعیت موسیقی در ایران پس از انقلاب اسلامی 1357 (بحث های سیاسی و مذهبی)؛ موسیقی و تاریخ فرهنگی-اجتماعی در ایران; موسیقی و جنسیت در اسلام است.

کتاب های آمنه یوسف زاده

رامشگران شمال خراسان