یو سالمسون

یو سالمسون

جو سالمسون کتاب‌های داستانی محبوبی درباره پسر گدای تام در شوالیه‌های اژدها، سفر مارو، مردم جادوگر و بازگشت آلماندرها نوشته است. او به طور هوشمندانه متون خواندنی را با مطالب هیجان انگیز ترکیب می کند.

کتاب های یو سالمسون

اژدها سوار