آلیسون پارجتر

آلیسون پارجتر

آلیسون پارجتر (Alison Pargeter)، محقق ارشد مرکز مطالعات بین‌الملل در دانشگاه کمبریج است، جایی که او همچنین یک محقق مدعو در کالج پمبروک است. آلیسون پارگتر یک کارشناس شمال آفریقا و خاورمیانه است که تمرکز ویژه ای بر لیبی، تونس و عراق و همچنین جنبش های اسلام گرای سیاسی دارد. او یک همکار ارشد تحقیقاتی در مؤسسه خدمات سلطنتی متحد (RUSI)، یکی از همکاران ارشد در شرکت مشاوره جهانی، مناس اسوشیتس، و یک محقق ارشد مدعو در گروه مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن است. کتاب های او عبارتند از بازگشت به سایه ها: اخوان المسلمین و النهضه از بهار عربی (ساقی، 2016). لیبی: ظهور و سقوط قذافی (انتشارات دانشگاه ییل، 2012)؛ اخوان المسلمین: بار سنت (ساقی 2010 (نسخه به روز شده 2013)؛ و مرزهای جدید جهاد: اسلام رادیکال در اروپا (I.B. Tauris 2008).

کتاب های آلیسون پارجتر

قذافی