پیرجمال اردستانی

پیرجمال اردستانی

پیرجمال اردستانی، عارف و شاعر و نویسنده مشهور ایرانی در قرن نهم است. وی متخلص به جمالی، ملقَّب به جمال الدّین و معروف به عاشق اصفهانی بود و لقب طریقتی وی محمدشاه است. در نام وی اختلاف هست، بعضی او را محمد و برخی احمد خوانده‌اند. سعید نفیسی از او با عنوان «فضل الله احمد» یاد کرده است.
از تاریخ ولادت، نام پدر و شرح حال او اطلاع دقیقی در دست نیست. در بعضی آثارش، با اشاره‌ای به نیاکان خود، می گوید که از شیراز و اهل ادب و هنر بوده‌اند. گفته‌اند که در ده کچویه سنگ، در نزدیکی شهر اردستان، متولد شده است. ظاهراً بخش عمده‌ای از زندگی خود را در محله فهره اردستان گذرانده است.

کتاب های پیرجمال اردستانی

دیوان پیر جمال اردستانی