ح ش (شهاب سبزواری)

ح ش (شهاب سبزواری)

دکتر حسین شنوائی متخلص به شهاب سبزواری در آستانه دهه 40 هجری شمسی در سبزوار متولد شد دوران تحصیل خود را در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان در همین شهر به پایان رساند و برای ادامه تحصیل در رشته ی زبان وادبیات فارسی به دانشگاه مشهد رفت.
تحصیلات وی درمقطع کارشناسی به دلیل همزمان شدن با جریانات انقلاب فرهنگی بیش از زمان معمول یعنی در حدود 8 سال به طول انجامید و سرانجام وی در سال 64 فارغ التحصیل شد.پس از فارغ التحصیلی جذب اداره آموزش و پرورش شد.
پس از چندی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه مشهد ادامه داد و سپس در دوره دکتری زبان و ادبیات پذیرفته شد اما آن را در نیمه راه رهاکرد، تا اینکه پس از چند سال توقف, مجدد آن را پی گرفت و به پایان رساند و به تدریس درمدارس و دانشگاه های سبزوار پرداخت.این روند ادامه یافت تا اینکه در آخرین سال های دهه 80 شمسی خود را بازنشسته نمود و یک سره خود را وقف کارهای ادبی کرد.

کتاب های ح ش (شهاب سبزواری)

خبر سرخ