نیک مک کارتی

نیک مک کارتی

نیک مک کارتی نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویسی است که از آثارش می توان به جاده گرگ و سریال هایی برای تلویزیون بریتانیا اشاره کرد. نیک نمایشنامه ها و کتاب های اقتباسی زیادی برای رادیو نوشته است.

کتاب های نیک مک کارتی

ایلیاد هومر